Ngân hàng

ABBANK hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, nâng vốn điều lệ lên hơn 10.350 tỷ đồng

Ngày 12/6/2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 3543/UBCK-QLCB xác nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho Cổ đông. Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức 10% của ABBANK đã hoàn tất, vốn điều lệ của ABBANK tăng lên trên 10.350 tỷ đồng. Ngày 31/5/2023, ABBANK đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức 10% cho Cổ đông. Cụ thể, căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập, ABBANK đã phát hành thêm gần 94,1 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với giá trị phát hành thêm gần...

Bài nổi bật

spot_imgspot_img