Vì sao giá cổ phiếu Cảng Đình Vũ (PSP) liên tục giảm bất chấp kết quả kinh doanh khả quan?


Lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng 516,20%?

Mới đây, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã phát hành Báo cáo tài chính quý 3/2023. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính quý 3/2023 đại 2,3 tỷ đồng, tăng 2,9 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính quý 3/2022, tương đương tăng 516,20%.

Biến động này chủ yếu là do: Doanh thu trong quý 3/2023 của hoạt động khai thác hàng container tổng hợp tăng 13.019 triệu đồng so với quý 3/2022, tương đương tăng 38,42%. Doanh thu trong quý 3/2023 của hoạt động dịch vụ tổng hợp dầu khí tăng 8,985 triệu đồng so với quý 3/2022, tương đương tăng 137,60%. Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ cho biết.

Vì sao giá cổ phiếu Cảng Đình Vũ (PSP) liên tục giảm bất chấp kết quả kinh doanh khả quan? - Ảnh 1.

Nhìn vào Báo cáo tài chính quý III của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có sự chuyển dịch mạnh về dòng tiền. Cụ thể, tài sản ngắn hạn của Công ty đã giảm mạnh từ con số 111 tỷ xuống chỉ còn 78 tỷ, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 22,7 tỷ xuống còn 18,7 tỷ.

Đáng lưu ý, Công ty xuất hiện thêm khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên đến 11 tỷ đồng.

Trước đó, tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 của Công ty đạt 1.8 tỷ đồng, tăng 699 triệu đồng so với lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, tương đương tăng 62,69%. Biến động này chủ yếu là do: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023 tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 13,19%.

Trước đó, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã được tổ chức thể hiện nhiều bất cập trong việc chi tiêu của Công ty này.

Vì sao Cảng Đình Vũ vẫn đang đóng thuế hộ tiền đất Khu đất 427 Đà Nẵng?

Ngày 21/04/2023, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã được tổ chức thu hút nhiều ý kiến của cổ đông đặc biệt việc đóng thuế cho Khu đất 427 Đà Nẵng, việc chi hoa hồng và chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT.

Đáng chú ý trong cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có một câu hỏi của cổ đông như sau: Đối với khoản vốn góp vào Công ty PVC Duyên Hải bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất: Trong BCTC của PVC Duyên Hải ghi nhận đã chuyển nhượng 1 phần QSDĐ cho Pvoil, tuy nhiên hàng năm PTSC Đình Vũ vẫn phải đóng thay tiền thuế đất cho lô đất này, đề nghị Ông Vũ Hữu An hiện đang là Người đại diện phần vốn của PTSC Đình Vũ tại PVC Duyên Hải làm rõ việc này.

Thông tin từ Cảng Đình Vũ cho thấy, đối với khoản vốn góp tại PVC Duyên Hải, hiện việc chuyển giao Quyền sử dụng đất tại Khu đất 427 Đà Nẵng cho PVC Duyên Hải chưa hoàn thành. Công ty vẫn đứng tên chủ sở hữu của lô đất trên nên PTSC Đình Vũ tạm thời vẫn phải đóng hộ tiền thuế đất hàng năm cho PVC Duyên Hải và các khoản chi phí này vẫn được Công ty PVC Duyên Hải ghi nhận vào công nợ.

Năm 2022, PVC Duyên Hải đã thanh toán được một phần tiền thuê đất cho Đình Vũ, tuy nhiên do tình hình tài chính còn gặp nhiều khó khăn nên khoản công nợ đối với Công ty chúng tôi vẫn chưa được hoàn tất và thể hiện trên Báo cáo tài chính như đã công bố. Trong thời gian tới, Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các Cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục để chuyển giao Quyền SDĐ đối với lô đất 427 Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo số liệu trên BCTC tổng số còn phải thu khác là 10,834 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 3,341 tỷ đồng, toàn bộ là khoản công nợ quá hạn với PVC Duyên Hải từ 6 tháng đến dưới 3 năm.

Quý 4 năm 2022, PTSC Đình Vũ đã thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi của PVC Duyên Hải đối với khoản mục tiền thuế đất và thuê đất (khu đất 441 Đà Nẵng) là 0,610 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng nợ phải thu khác tại thời điểm 31/12/2022 là 0,531 tỷ đồng.

Khoản đầu tư tài chính, giá trị đầu tư vào PVC Duyên Hải là 28,125 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/12/2022, PTSC Đình Vũ đã thực hiện việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn liên quan đến khoản đầu tư vào PVC Duyên Hải là 13,348 tỷ đồng, giá trị còn lại khoản đầu tư là 14,777 tỷ đồng.

Hoa hồng môi giới được chiết khấu trực tiếp cho khách hàng?

Một thắc mắc nữa của cổ đông: Chi phí chiết khấu, môi giới hoa hồng được ghi nhận trong báo cáo quá lớn so với Doanh thu đạt được, đề nghị Công ty kiểm tra lại mức khống chế chiết khấu theo quy định của Bộ Tài chính nếu có.

Hiện không có quy định cụ thể đối với chi phí hoa hồng và chiết khấu, so với thị trường khai thác Cảng biển hiện tại ở Hải Phòng thì mức chiết khấu hoa hồng mà Công ty đang thực hiện là tạm chấp nhận, Công ty chiết khấu trực tiếp cho khách hàng trên sản lượng đạt được hàng tháng và được bù trừ trực tiếp vào chi phí dịch vụ của khách hàng tại Cảng, không chuyển cho bất kỳ bên thứ ba.

“Việc trích mức chiết khấu hoa hồng như hiện nay Công ty đã phải cân đối trên cơ sở năng lực hạ tầng, vật chất cũng như khả năng cạnh tranh khốc liệt với các Cảng tư nhân có cơ chế mở trong cùng địa bàn nhằm duy trì giữ vững lượng khách hàng hiện có mặc dù việc này là không mong muốn” phía Cảng Đình Vũ cho biết.

Vì sao giá cổ phiếu Cảng Đình Vũ (PSP) liên tục giảm bất chấp kết quả kinh doanh khả quan? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, tại thông báo kết luận của kiểm toán nhà nước vào cuối năm 2020 cho thấy: Chi phí hoa hồng: Mức chi thực tế không quá 15% doanh thu do đại lý tàu mang lại ở khâu nâng, hạ, lưu bãi, điện lạnh tại Cảng PTSC Đình Vũ (khách hàng đến giao và lấy hàng tại bãi phải trả tiền mới được ghi nhận là doanh thu xác định hoa hồng).

Đơn vị chưa ban hành quy chế chi hoa hồng áp dụng đối với các đối tượng khách hàng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch mà chỉ thực hiện theo tờ trình của phòng kinh doanh (được thực hiện thống nhất trong năm 2019 và không vượt mức 15% doanh thu).

Vì thế, cổ đông cũng thắc mắc: Trong Tờ trình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát có đưa phần chi phí lương của Thành viên HĐQT chuyên trách, cần kiểm tra lại việc đưa chi phí lương của HĐQT trình ĐHCĐ có hợp lý không vì theo quy định Thành viên HĐQT chỉ nhận thù lao.

Cảng Đình Vũ cho biết: Đối với thủ lao của TV HĐQT kiêm nhiệm hiện Công ty đang đề xuất mức 3tr/đồng/người/tháng là mức trung bình thấp so với các Công ty khác đang thực hiện, còn lương chi trả cho Thành viên HĐQT chuyên trách (cụ thể là Chủ tịch HĐQT) thì Đơn vị đang thực hiện theo Quy chế lương đã được HĐQT phê duyệt và dựa trên kết quả SXKD đạt được của Đơn vị.

Đối với đề nghị xem xét thực hiện mức thù lao của của HĐQT tỷ lệ thuận với phần Lợi nhuận sau thuế mà Công ty đạt được, Công ty sẽ nghiên cứu phương án cụ thể và đưa ra tại cuộc họp HĐQT sắp tới để thảo luận và quyết định phù hợp. Nếu cổ đông có yêu cầu cần tìm hiểu kỹ thêm về Quy chế lương của Đơn vị, Tổ Thư ký sẽ có trách nhiệm cung cấp kịp thời cho Quý cổ đông.

Chia sẻ bài viết

spot_imgspot_img

Bài xem nhiều nhất

Bài viết liên quan
Related