Tổng biện lý sự vụ Holmes Conrad là người đại diện cho chính phủ Mỹ trong vụ kiện của Hoàng. Conrad sinh ra trong một gia đình chủ nô nổi tiếng ở Virginia, từng là sĩ quan Quân đội Liên minh miền nam trong Nội chiến và rất muốn công kích Tu chính án thứ 14 bằng cách từ chối quyền công dân cho con cái của những người nhập cư da màu.