Home Xã hội Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ có tín nhiệm thấp nhất

Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ có tín nhiệm thấp nhất

0
Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ có tín nhiệm thấp nhất

[ad_1]

Ông Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần thơ có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất còn Chủ tịch HĐND Phạm Văn Hiểu được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh do HĐND TP Cần Thơ bầu được công bố ngày 7/2. Trong đó, 7 người thuộc khối HĐND TP và 22 người khối UBND TP. Tổng số đại biểu 53, có mặt bỏ phiếu là 50 người.

Theo đó, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Văn Gia có 8 phiếu tín nhiệm thấp, 22 phiếu tín nhiệm và 20 phiếu tín nhiệm cao. Đây là người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất. Trong khi đó, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 49 phiếu, 1 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhận 37 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Xuân Hải, Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ được 44 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhận 28 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (trái) bỏ phiếu tín nhiệm, ngày 7/12. Ảnh: An Bình

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (trái) bỏ phiếu tín nhiệm, ngày 7/12. Ảnh: An Bình

Phó chủ tịch UBND TP Dương Tấn Hiển có 40 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND TP có 33 phiếu tín nhiệm cao, 16 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP được 37 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm; ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận 17 phiếu tín nhiệm cao, 26 phiếu tín nhiệm, 7 phiếu tín nhiệm thấp…

Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Thường trực HĐND trình HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình HĐND miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và là đô thị lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 1,2 triệu dân. Giai đoạn 2015-2020, địa phương này đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân 7,53% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tương đương 4.136 USD); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đạt trên 11 tỷ USD (tăng bình quân 19,75% mỗi năm).

Giai đoạn 2020-2025, Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,5-8% mỗi năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145-160 triệu đồng, tương đương từ 6.200-6.800 USD. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 0,5%.

Trong nhiệm kỳ này, thành phố tập trung xây dựng và phát triển thành đô thị văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu…

An Bình


[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here