Home Doanh nghiệp Cách sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán

Cách sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán

0
Cách sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán

[ad_1]

Sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán cho phép nhà đầu tư có thể điều chỉnh hoặc rút lại các lệnh mua/bán đã đặt trước khi lệnh được khớp.

Nhà đầu tư đã đặt một hoặc nhiều lệnh mua hoặc bán nhưng ngay sau đó muốn thay đổi giá hoặc số lượng cổ phiếu được mua (bán), hay hủy lệnh giao dịch có thể sửa (hoặc) lệnh của mình trong thời gian quy dịnh trước khi lệnh được khớp.

Nếu lệnh đã được khớp, việc sửa, hủy lệnh sẽ không được chấp nhận để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các nhà đầu tư khác.

Theo quy định từng sở giao dịch, sửa, hủy giao dịch chứng khoán có thể được thực hiện trong một số trường hợp nhất định.

Sàn chứng khoán Quy định
HSX
(Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM)

– Trong phiên khớp lệnh định kỳ ATO (9h00-9h15) và ATC (14h30-14h45): Nhà đầu tư không được phép hủy lệnh (gồm các lệnh được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó)

– Trong thời gian khớp lệnh liên tục (9h15-11h30 và 13h-14h30): Nhà đầu tư có thể hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.

– Chỉ được hủy/sửa lệnh nếu chưa được xác nhận.

– Trong thời gian giao dịch, trường hợp công ty nhập sai lệnh giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư, công ty được phép sửa lệnh giao dịch thỏa thuận nhưng cần xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư, đồng thời phải được bên đối tác đồng ý sửa lệnh đó và được SGDCK chấp thuận.

HNX
(Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

– Việc sửa giá/khối lượng, hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.

– Trong phiên khớp lệnh liên tục: lệnh giới hạn (LO) được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:

+ Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng.

+ Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/ hoặc sửa giá.

– Trong phiên ATC: không được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATC (bao gồm cả các lệnh LO được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang).

– Trong phiên giao dịch sau giờ (14h45-15h): Lệnh PLO không được phép sửa, hủy lệnh.

– Hủy, sửa lệnh giao dịch thỏa thuận:

+ Chỉ được hủy/sửa lệnh nếu chưa được xác nhận.

+ Trường hợp đại diện Công ty chứng khoán nhập lệnh sai, lệnh chỉ được sửa nếu được sự chấp thuận của HNX và nhà đầu tư.

Upcom

– Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

Chỉ được sửa lệnh (sửa giá, sửa khối lượng) và hủy lệnh đối với lệnh chưa khớp. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:

+ Trường hợp sửa khối lượng giảm: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.

+ Trường hợp sửa khối lượng tăng hoặc sửa giá: Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.

– Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:

Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch Upcom không được phép hủy bỏ.

Để sửa, hủy lệnh giao dịch, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau đây:

– Truy cập vào tài khoản giao dịch trực tuyến của mình

– Tìm kiếm lệnh cần sửa và chọn tính năng sửa lệnh.

– Nhập thông tin mới cho lệnh và xác nhận sửa lệnh.

Quá trình này có thể được thực hiện trên máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Quy định sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán là một phần quan trọng trong hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán nhằm bảo tính minh bạch, công bằng và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here